Ενημερωση Φοιτητων

23 Μαρτίου 2015 Author :  

Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη Ελλάδα είναι δωρεάν.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική σε προπτυχιακό επίπεδο. Στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα σπουδών στην Αγγλική, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εισαγωγή
Για την εισαγωγή των σπουδαστών στο Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα µε το ισχύον εκπαιδευτι­κό σύστημα) απαιτείται: 

  • Για αποφοίτους Γενικού Λυκείου, επιτυχής συμμετοχή στις πανελλήνιες γενι­κές εξετάσεις που διενεργούνται από το ΥΠΕΠΘ (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων). 
  • Για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων, επιτυχής συμμετοχή στις αντίστοιχες πανελλήνιες γενι­κές εξετάσεις που διενεργούνται από το ΥΠΕΠΘ. 
  • Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι., επιτυχής συμμετοχή σε ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις ή επιλογή με βάση το βαθμό πτυχίου.

Ακαδημαϊκό Έτος
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επόμενου και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι, διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Δομή Σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, και ασκήσεις πράξης, παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων καθώς και εκπόνηση εργασιών, ατομικών & ομαδικών, υπό μορφή project.

Το τελευταίο Εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, για έξι ημερολογιακούς μήνες, σε χώρους εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης (Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Τεχνικές Υπηρεσίες, Εργοτάξια του Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, κλπ.), και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος δομείται με βάση τον φόρτο εργασίας του σπουδαστή και τις πιστωτικές μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικές μονάδων) και περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ).

Αξιολόγηση
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με βάση την επιτυχή συμμετοχή τους στα εργαστήρια και ασκήσεις πράξεις, τις εργασίες που έχουν εκπονήσει καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου καθώς και τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων με την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Λήψη Πτυχίου
Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: 

  • έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 διδακτικές μονάδες ECTS, 
  • έχει εγκριθεί και βαθμολογηθεί η πτυχιακή του εργασία και 
  • έχει περατώσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Το Πτυχίο κάθε τμήματος συνοδεύεται από το Παράρτημα Πτυχίου το οποίο παρέχει επαρκή στοιχεία για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου σπουδών, όπως τον τύπο, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκληρώθηκαν.

Συμπεριλαμβάνει επίσης πληροφορίες για την πρακτική άσκηση, τη πτυχιακή εργασία καθώς και τις δραστηριότητες κινητικότητας του πτυχιούχου στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης/Erasmus.

Super usr

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…