Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, μάθησης, υποστήριξης και προώθησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος .

Αποστολή της είναι η παροχή, διαχείριση, και διάθεση πληροφοριών, εξειδικευμένων και μη, η  υποστήριξη των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών , η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα που ανάγει την  παιδεία και τον πολιτισμό.

Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης διατίθενται πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της  ( http://library.teilar.gr ) καθιστώντας την πιο ευέλικτη και αποτελεσματική στις σύγχρονες και απαιτητικές πλέον ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες των χρηστών της.

           

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος On –line. Η αναζήτηση του γίνεται μέσω του OPAC (on line public access catalogue) του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Horizon 7.3. Για την οργάνωσή του ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα καταχώρησης, οργάνωσης και διάδοσης βιβλιογραφικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης στη διεύθυνση:

http://opac.seab.gr/

Η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη της παραλαβής και  της ενσωμάτωσης του συμβατικού υλικού (βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό), της προμήθειας και διαχείρισης των περιοδικών (ελληνικών, ξενόγλωσσων και ηλεκτρονικών), της εύρυθμης ηλεκτρονικής διαχείρισης του και της ανάληψης πρωτοβουλιών για τον καλύτερο συντονισμό της αποστολής της.

            Αποτελεί την μόνη «Τεχνική» βιβλιοθήκη της περιοχής καθώς η συλλογή της περιλαμβάνει υλικό αναφορικά με τεχνικά θέματα και θέματα ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι της βιβλιοθήκης :

 • Ο συνεχής εμπλουτισμός των συλλογών της.
 • Η ψηφιοποίηση μέρους του υλικού της.
 • Η διατήρηση μιας ισορροπημένης και κατά το εφικτό κατανεμημένης συλλογής για όλους τους τομείς της γνώσης των τμημάτων  του ΤΕΙ Θεσσαλίας .
 • Η προσφορά υπηρεσιών βιβλιογραφικής υποστήριξης και πληροφόρησης των χρηστών.
 • Η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της  με πιο σύγχρονες, φιλικές και ευέλικτες πλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Η παρακολούθηση και ενσωμάτωση των εξελίξεων στη βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες πληροφόρησης που θα εκσυγχρονίσουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων.
 • Η διαρκής αξιολόγηση των υπηρεσιών της (ερωτηματολόγια προς τους χρήστες) και η συνεχής βελτίωσή τους προς όφελος των χρηστών.
 • Η συνεχής πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές και βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του Εξωτερικού ( μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου, διαδανεισμός, βάσεις δεδομένων)
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος.
 • Η εφαρμογή και η εδραίωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων των χρηστών για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 • Η διατήρηση της συνεργασίας με φορείς και με άλλα εκπαιδευτικά  Ιδρύματα.
 • Η συμβολή της στην εκπαίδευση από απόσταση και στη δια βίου  μάθηση.
 • Η επάνδρωση της με έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό καθώς και η διαρκή επιμόρφωσή του σε νέες καινοτομίες.
 • Η διατήρηση της χρήσης των πολλαπλών χώρων της (αίθουσα σεμιναρίων, αίθουσα πολυμέσων τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης, εκθεσιακού χώρου) που θα φιλοξενεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης αλλά και του Ιδρύματος.
 • Η συμμετοχή στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Ίδρυμα
 • Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων.

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
 • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
 • Email: pr@teilar.gr
 • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…