Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (ΤΕΙ Θεσσαλίας) στα πλαίσια της αποστολής του διοργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εξειδικευμένα αντικείμενα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές των Τμημάτων του Ιδρύματος. ΠΜΣ διοργανώνονται είτε αυτοδύναμα από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, είτε σε σύμπραξη και συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΕΙ Θεσσαλίας διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τον εννιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και τις ιδιαίτερες κανονιστικές ρυθμίσεις του κάθε ΠΜΣ.

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

Πίνακας 1. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας

α/α

Τίτλος ΠΜΣ (EL)

Τίτλος ΠΜΣ (EN)

ΦΕΚ  Ίδρυσης

Τμήμα

Δ/ντης

Έδρα

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)

1

Ψυχική Υγεία

 Mental Health

1203/11.04.2012

Νοσηλευτικής

Κοτρώτσιου Ευαγγελία

Λάρισα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

2

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Project and Programme Management

959/28.05.2015

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανθόπουλος Λεωνίδας

Λάρισα

3

Διοίκηση Επιχειρήσεων -MBA

Master in Business Administration (MBA)

1449/10.07.2015

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παπαδημό-πουλος Ιωάννης

Λάρισα

4

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Management of Educational Organizations

2507/12.08.2016

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ασπρίδης Γεώργιος

Λάρισα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) 

5

Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

Architectural and Structural Restoration of Historic Buildings and Groups

1449/10.07.2015

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)

Βλαχογιάννης Μιχαήλ

Τρίκαλα

6

Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Advanced Environmental Management Technologies in Engineering Works

1449/10.07.2015

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Φαρσιρώτου Ευαγγελία

Λάρισα

7

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών

Energy and Automation Systems

1450/10.07.2015

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ανδρίτσος Ιωάννης

Λάρισα

8

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές

Master of Science in Software Engineering for Internet and Mobile Applications

1450/10.07.2015

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Σάββας Ηλίας

Λάρισα

9

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο

Advanced Manufacturing Methods of Wooden Products

1450/10.07.2015

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Καρδίτσα

10

Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ

Computer and Systems Engineering - Smart Systems and Internet of Things

2507/12.08.2016

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Βέντζας Δημήτριος

Λάρισα

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓ&ΤEΤ&Δ)

11

Σύγχρονες Τεχνολογίες στον Πρωτογενή Τομέα και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος

Modern Applied Technologies in Agricultural Production and Environment

2665/10.12.2015 

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Καντάς Δημήτριος

 Λάρισα

Δι-Ιδρυματικά ΠΜΣ

12

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Primary Health Care

2859/11.11.2013

Νοσηλευτικής (σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Κοτρώτσιου Ευαγγελία – Τσάρας Κων/νος

Λάρισα

13

Λογιστική και Ελεγκτική

Auditing and Accounting

1344/13.05.2016 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Σαντουρίδης Ηλίας – Ιατρίδης Γεώργιος

Βόλος – Λάρισα

 

 

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…