Συμβούλιο Ιδρύματος

Το Συμβούλιο αποτελείται από 11 Μέλη, εκ των οποίων τα 7 είναι εσωτερικά Μέλη του Ιδρύματος (6 Καθηγητές / Αν. Καθηγητές και ενός εκπρόσωπος των φοιτητών) και τα υπόλοιπα 4 εξωτερικά. Τα μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι τα ακόλουθα:

Ευάγγελος Ευμορφόπουλος, συνταξιούχος κτηνίατρος, εξωτερικό μέλος και Πρόεδρος

Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ.& Δ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος

Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Καθηγητής της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος

Στέφανος Ζαούτσος, Καθηγητής της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος

Χρήστος Ζηλίδης, Καθηγητής της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος

Γεώργιος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος

Λάμπρος Σδρόλιας, Καθηγητής της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος

Ουρανία-Κωνσταντία Λάμπρου, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, εξωτερικό μέλος

Δημήτριος Νάκος, συνταξιούχος κτηνίατρος, εξωτερικό μέλος

Φίλιππος Σαπουνάς, οικονομολόγος, εξωτερικό μέλος

Σπυρίδων Μίχος, εκπρόσωπος των φοιτητών


Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016. 
Η θητεία των λοιπών μελών του συμβουλίου είναι τετραετής, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.

 

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…