Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου

Περιγραφή - Τομείς
   Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε αντικείμενα όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Επεξεργασίας Σήματος και Υλικού Υπολογιστών
β) Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανία και παραγωγικές βιοτεχνίες της Θεσσαλίας και της χώρας.
γ) Τη συμμετοχή και διεκδίκηση ερευνητικών έργων
δ) Τη διασπορά/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιοδικά)
ζ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς

Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
 11, 11.1.10,  11.3.7, 11.7,3, 11.7.10, 11.7.11,  11.12.1, 11.11 , 11.11.1, 11.11.2,  11.11.3, 11.11.4, 11.11.5, 11.12
3.2.1-3.2.7, 3.2.11, 3.3 ,   3.3.12,  3.3.7 ,  3.3.9 ,  3.3.10


Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι
Υπηρεσίες
   1.                   Σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων
2.                   Μελέτη και Σχεδίαση Συστημάτων που βασίζονται σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
3.                   Μελέτη και Σχεδίαση Ενσωματωμένων και Κατανεμημένων Συστημάτων
4.                   Συστοιχίες και συστήματα μεγάλης κλίμακας
5.                   Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια σε Αρχιτεκτονική ΗΥ, ΣΑΕ και ΨΕΣ, Υλικό Υπολογιστών κλπ
6.                   Ειδικές Μελέτες Αυτομάτου Ελέγχου
7.                   Ειδικές Μελέτες Δύσκολων Μετρήσεων
8.                   Ειδικές Μελέτες σε Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
9.                   Ειδικές Μελέτες σε Βιοϊατρικά Προβλήματα
10.               Ειδικές Μελέτες σε Ρομποτική
11.               Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων
12.               Μικροϋπολογιστικά συστήματα ελέγχου για εφαρμογές αυτοματισμών και αυτόνομα προϊόντα
13.               Δυνατότητα Ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με μορφή ASIC και επαναδιαμορφώσιμου υλικού για ανάληψη υπεργολαβιών από Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες
14.               Ανάπτυξη Λογισμικού που απευθύνεται στα παραπάνω συστήματα
15.               Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων
16.               Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού-Λογισμικού για ΣΑΕ και ΨΕΣ 
17.               Ασφάλεια ΣΑΕ
18.                Συστήματα Πραγματικού Χρόνου για ΣΑΕ και ΨΕΣ  - Ανάπτυξη λογισμικού
19.                Αισθητήρες και Στοιχεία Δράσης
20.                ΣΑΕ-Μετρολογία
21.                Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου - Βιομηχανικά Δίκτυα
22.               Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Δραστηριότητες
   1.       ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας -  Large Scale Control
2.       Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού
3.       Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία
4.       Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών
5.       Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών
6.       Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων
7.       Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ
8.       Κατανεμημένες Μετρήσεις
9.       Κατανεμημένα ΣΑΕ
10.   Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων
11.   Μέθοδοι σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων
12.   Ενσωματωμένα Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες
13.   Ενσωματωμένα Συστήματα για Αυτοματισμούς
14.   Εντοπισμός θέσης στόχου
15.   Αρχιτεκτονικές Αναλογικοψηφιακών μετατροπέων
16.   Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο
17.   Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας
18.   Μηχανική Η/Υ
19.   Αρχιτεκτονική Η/Υ
20.   CPUs / GPUs
Υποδομές
   1.                   ΣΑΕ διεργασιών 4 Χ 4
2.                   Ρομποτικός Βραχίονας
3.                   Συναρμολογούμενα Ρομποτικά συστήματα
4.                   Σύστημα ΨΕΣ της National
5.                   Λογισμικό της MatLab σε ΣΑΕ και ΨΕΣ
6.                   Λογισμικό σε ΣΑΕ και ΨΕΣ
7.                   Ελεύθερο Λογισμικό
8.                   Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs) - Siemens
9.                   Είκοσι αναπτυξιακά συστήματα Freescale Tower Systems βασισμένα σε 32-bit αναπτυξιακό πυρήνα ARM Cortex M4 και κάρτες επέκτασης για σειριακές θύρες, lcd graphic display κλπ
10.               Δέκα αναπτυξιακά συστήματα uP-3 με 8051 μικροελεγκτές
11.               Δέκα Αναπτυξιακά συστήματα FPT-3 με Altera MAX7000S CPLDs
12.               Φορητός Παλμογράφος/Φασματογράφος χαμηλών συχνοτήτων
13.               Λογικός Αναλυτής
14.               Φασματογράφος υψηλών συχνοτήτων
15.               Γεννήτρια κυματομορφών
16.               Διάτρητες πλακέτες
17.               Μεμονωμένα αναπτυξιακά συστήματα μικροελεγκτών (Arduino, Microchip PIC Κλπ)

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
   1.       ΘΑΛΗΣ Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη διαχείριση του τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού»
2.                    ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΥΦΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ και ΚΙΝΗΣΗΣ σε ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ και VIDEO
3.                   Corallia/LabOnChip
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
   1.                   ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας -  Large Scale Control
2.                   Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού
3.                   Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία
4.                   Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών
5.                   Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών
6.                   Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων
7.                   Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ
8.                   Κατανεμημένες Μετρήσεις
9.                   Κατανεμημένα ΣΑΕ
10.               Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων
11.               Μικτό αναλογικοψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα ανάγνωσης συστοιχίας βιοαισθητήρων και χωρητικών αισθητήρων και αντίστοιχη τυπωμένη πλακέτα
12.               Αναλογικοψηφιακοί μετατροπείς μικρής επιφάνειας και κατανάλωσης
13.               Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο
14.               Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας
15.               Κάρτα ΑΤΜ δικτύων 622Mbps
16.               Σύστημα εντοπισμού θέσης στόχων σε κλειστούς χώρους (πχ, ρομπότ)
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
   
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Δρ. Αδάμ Γ. (τομέας Αρχιτεκτονικής ΗΥ)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684596
Δρ. Βέντζας Δ. (τομέας ΣΑΕ και Επεξεργασίας Σήματος)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684576
6937333843
Δρ. Πετρέλλης Ν. (τομέας Υλικού Υπολογιστών)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684542
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
   
Κατηγορία
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Αδάμ Γ.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684596
Καθηγητής
Δρ. Βέντζας Δ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410884576
6937333843
Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Πετρέλλης Ν.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684542
Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Λουτρίδης Σπ.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410-684.550
Επίκουρος Καθηγητής
Σούλτης Γ.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410-684.554
Ανώτερος Ερευνητής
Δρ. Μαϊργιώτης Αντ.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410412439
 
Ανώτερος Διεθνής Σύμβουλος
Δρ. Ευαγγελίδης Γ.
INRIA, France
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Ανώτερος Ερευνητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Ασημάκης Ν.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Ανώτερος Ερευνητής
Καθηγητής
Δρ.  Κανδαράκης Ι
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Ανώτερος Ερευνητής
Δρ. Παπακώστας Άρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410232724
 
Ανώτερος Ερευνητής
Δρ. Κατσίμπας Θεόδωρος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2431029589
 
Ανώτερος Ερευνητής
Δρ. Κρουπής Νικόλαος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2434071312
 
Ανώτερος Ερευνητής
Δρ. Γκιουλέκας Φώτιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Ανώτερος Ερευνητής
Δρ. Σοφός Φίλιππος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410591306
 
Ερευνητής
Σδρόλιας Νίκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2441026744
 
Τεχνικός
Στυλιανός Τηλέμαχος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684378
 

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
2410684576
Emails Εργαστηρίου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site Εργαστηρίου:
http://www.teilar.gr/person_dim.php?pid=21

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…