Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας (EMEST LAB)

Περιγραφή - Τομείς
 
Το EMEST LAB δραστηριοποιείται, από το 2006, στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων, του ΤΕΙ Λάρισας. Έχει ως αποστολή του να παράγει εφαρμοσμένη έρευνα στο ευρύτερο αντικείμενο της επιστήμης της Γεωργικής Μηχανικής. Με την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση, αναλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών έργων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το EMEST LAB αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων με πολυετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου αναπτύσσονται στους εξής βασικούς θεματικούς άξονες:
α) Αισθητήρες, Αυτοματισμοί και Ρομπότ στη Γεωργία,
β) Μελέτη και Σχεδίαση Γεωργικών Μηχανών,
γ) Ανάλυση Δονήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μηχανών,
δ) Τεχνολογίες και κινητήρες βιοκαυσίμων, και
ε) Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στη Γεωργία.
 
Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
9.3.1
 

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
OXI
Υπηρεσίες
 
     ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ
1.    ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: α) Μελέτη & Σχεδίαση καινοτόμων μεθόδων & προϊόντων, β) Εκμετάλλευση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας   
     ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
2.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: α) Μελέτη & σχεδίαση νέων πρωτότυπων μηχανών, β) Πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμών πεδίου, γ) Σύνταξη εκθέσεων δοκιμών, δ) Σύνταξη τεχνικών φακέλων,  Πιστοποίηση μηχανημάτων & Έκδοση πιστοποιητικών CE, ε) Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων, στ) Μεταφορά τεχνογνωσίας & Τεχνομεσιτεία
3.    ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: α) Παροχή τεχνικών συμβουλών, β) Έρευνα αγοράς, γ) Τεχνική υποστήριξη στα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας των μεγάλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων, δ) Εκπαίδευση προσωπικού 
4.    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: α) Παροχή τεχνικών συμβουλών, β) Σύνταξη σχεδίων βελτίωσης της εκμετάλλευσης, γ) Εκπαίδευση  
5.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Αξιολόγηση βιομηχανικών προϊόντων με τη χρήση τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου, β) Πρόληψη & Διάγνωση βλαβών γραμμών παραγωγικής διαδικασίας, γ) Τεχνική εκπαίδευση για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης
6.    ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: α) Σύνταξη μελετών για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας β) Σύνταξη πραγματογνωμοσυνών για περιπτώσεις ατυχημάτων με γεωργικά μηχανήματα  
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: α) Ανάπτυξη πρωτότυπων βιοκαυσίμων, β) Αναλυτικές μετρήσεις (μέτρηση θερμογόνου ικανότητας, μέτρηση τέφρας, μέτρηση ιξώδους, μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων, κ.ά.)  
Δραστηριότητες
 
 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 2. ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ & ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
 5. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
   
Υποδομές
 
1.    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Γεωργικός Ελκυστήρας Lamborghini R6 εξοπλισμένος με ηλεκτρονικά συστήματα & ΙSOBus, Σύστημα καταγραφής ασκούμενων δυνάμεων στο υδραυλικό σύστημα του ελκυστήρα κατά την κατεργασία εδάφους, Εδαφολεκάνη καταγραφής ασκούμενων δυνάμεων στα κοπτικά εργαλεία των μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους, Εδαφολεκάνη καταγραφής συμπίεσης εδάφους / ολίσθησης / αντίστασης κύλισης, Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας, Σύστημα ασύρματης μεταφοράς δεομένων και δικτύωσης αισθητήρων (ADCON TELEMETRY), Συστήματα συλλογής δεδομένων, Αισθητήρες θερμοκρασίας & σχετικής υγρασίας, Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας, Κάμερα πανοραμικής λήψης, Φορητό GPS, Δυναμοκυψέλες, Στοιχεία υδραυλικών κυκλωμάτων, Εξοπλισμός εργαστηρίου ηλεκτρονικής (Πολύμετρα, Παλμογράφο, Κολλητήρια, κ.ά)  
2.    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Σχεδιαστικό και υπολογιστικό κέντρο αποτελούμενο από 3 σταθερού και 3 φορητούς Η/Υ συνδεδεμένους σε δίκτυο με τοπικό Server,Plotter (max A0),  Λογισμικά πακέτα AUTOCAD, INVERTOR, ANSYS, FORM Z, Μικρό Μηχανουργείο πλήρως εξοπλισμένο   
3.    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ & ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ: Μονοαξονικά & Τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα, Ταχόμετρο, Πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων PULSE/Bruel & Kjaer, Φορητή συσκευή ελέγχου δονήσεων VibroTest 60, Scanning Laser Vibrometer PSV-400/Polytec, Λογισμικό MATLAB R2008a, Συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής στερεών σωματιδίων των λιπαντικών HYDAC OF5
4.    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: Θερμιδόμετρο οβίδας (C5000/IKA WERKE), Αυτόματο ιξωδόμετρο (ViscoSystems AVS 370/Schott Instruments), Συσκευή σημείου ανάφλεξης (FG-K16909-KW), Κουλομετρική συσκευή (TitroLine KF/SI Analytics), Κλίβανος ξήρανσης (Slecta), Κλίβανος αποτέφρωσης (1100⁰C/8L), Κλίβανος καύσης στερεών βιοκαυσίμων, Μηχανή θρυμματισμού υπολειμμάτων βιομάζας, Συσκευή έκθλιψης ελαιούχων σπόρων (FARMET), Αντιδραστήρας μετεστεροποίησης, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αναλυτής καυσαερίων – Αιθαλόμετρο (BEA350/Bosh), Ηλεκτρικό δυναμόμετρο (FROMENT XT200), Υδραυλικό δυναμόμετρο, Δοκιμαστήριο αντλιών πετρελαίου (Bosch)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Τράπεζα δοκιμών έναντι ανατροπής για αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, Φορητό όργανο μέτρησης και ανάλυσης ολόσωμων μηχανικών δονήσεων Type 4447 (Bruel & Kjaer), Φορητή συσκευή μέτρησης και καταγραφής ήχου (Bruel & Kjaer/type 2270), Φορητός αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων 9306 (TSI), Συσκευή ανίχνευσης επικίνδυνων αέριων ρύπων (GFG Microtector II G460 SET (CH4, O2, CO2, H2S)), Συσκευή παρακολούθησης θερμικής κόπωσης (RSS-214)  

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
 
1.    ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (PELLETS), ΜΗΛΙΟΣ Ν. - ΑΦΟΙ ΑΠ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ.
2.    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ -ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ - ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ.
3.    ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Η΄ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΣΤΑΝΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ.
4.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (PELLETS), ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ), ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
5.    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΘΕΚΑΜΕΤ ΕΠΕ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΝΤΕΝΗΣ ΡΟΡΡΗΣ), ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
6.    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΕΦΡΑΣ & ΡΥΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΑΧΥΡΑ ΡΥΖΙΟΥ, ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε. (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ), ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
7.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE PRAGUE, FACULTY OF ENGINEERING + ΤΕΙ/Λ, ΣΤΕΓ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ + POULEK SOLAR CO. LTD. + ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ).
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΓΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).  
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 
1.    ΦΟΡΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Αριθμ. 1005465, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα 2007 [Διεθνής Ταξινόμηση (ΙΝΤ.CL8): F15B 19/00]).
2.    ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (SW-ROBOTOM) (Διαδικασία έγκρισης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας).
3.    ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
4.    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
5.    ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
6.    ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
7.    ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΓΡΩΝ – AGRENDA (AGRicultural ENgineering DAtabase) www.agrenda.com
8.    ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
9.    ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
10. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ   
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
   
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΛΟΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684216
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
 
Κατηγορία
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Επίκουρος
Καθηγητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684288
-
Επίκουρος
Καθηγητής
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684550
Καθηγητής
Εφαρμογών
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
2410684346
-
Ερευνητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2310998721
Ερευνητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΡΑΔΑΚΗΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
-
-
Ερευνητής
ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
-
-

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
+30 2410684216
Emails Εργαστηρίου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site Εργαστηρίου:
http://www.emestlab.com

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
 • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
 • Email: pr@teilar.gr
 • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…