Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου – Μετρήσεων

Περιγραφή - Τομείς
  Το Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου & Μετρήσεων έχει ως αποστολή:
α) την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανικές και παραγωγικές διαδικασίες,
β) την συμμετοχή σε ερευνητικά έργα,
γ) τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με ποικίλους τρόπους (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιοδικά),
δ) τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.
ε) την εφαρμοσμένη έρευνα στο σχεδιασμό συστημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών με σύγχρονα συστήματα, μικροελεγκτών, PLC, SCADA καθώς και την παρέμβαση και έλεγχο υπαρχόντων εγκαταστάσεων και συσκευών αυτοματισμού, όπως και τον σχεδιασμό έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
ζ) την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένες μετρήσεις ηλεκτρικών και μηχανολογικών μεγεθών καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων τηλεμετρήσεων και συλλογής ποικίλης μορφής δεδομένων από μετρήσεις.
η) την μέτρηση και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
θ) τη διάδοση της ιδέας των αυτοματισμών και της ρομποτικής σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ειδικών μαθημάτων και της συμμετοχής σε παγκόσμιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής  
Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
11.12.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ         
11.12.2 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
11.12.3 ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
11.12.4 ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
11.12.5  ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
11.12.6  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
11.12.7  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
11.12.8  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
11.11.5 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
11.6.10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
OXI
Υπηρεσίες
 
·  Σχεδίαση και ανάπτυξη βιομηχανικών συστημάτων Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου – Σχεδιασμός /Τεκμηρίωση/κατασκευή προτύπων
· Έξυπνα συστήματα – έξυπνο σπίτι – Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων
· Αυτοματισμοί με μικροελεγκτές και PLC – Σχεδιασμός πρότυπων συστημάτων
· Συστήματα τηλεμετρήσεων – Βιομηχανικά δίκτυα - SCADA
· Τεχνικές μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών
· Τεχνικές μέτρησης μηχανολογικών μεγεθών
· Τεχνικές μέτρησης γεωφυσικών μεγεθών
· Ολοκληρωμένα συστήματα πρόσκτησης και επεξεργασίας δεδομένων
· Διάγνωση βλαβών με προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος
· Ανάπτυξη αυτόματου συστήματος πρόγνωσης και εντοπισμού της βλάβης σε ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα
· Ψηφιακή επεξεργασία μονοδιάστατου και δισδιάστατου σήματος με προχωρημένες τεχνικές και αλγορίθμους
· Νευρωνικά δίκτυα και δίκτυα λήψης αποφάσεων
· Μη καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου
·  Δίκτυα αποκεντρωμένων συστημάτων αυτόματου ελέγχου
·  Αυτόματα συστήματα Εξοικονόμησης ενέργειας
·  Αυτοματισμοί κινητηρίων συστημάτων – Ηλεκτρικοί Μετατροπείς
· Εκπαιδευτικά συστήματα αυτοματισμού – Εκπαιδευτική Ρομποτική
 
Δραστηριότητες
 
 • Βιομηχανικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Έξυπνα συστήματα – έξυπνο σπίτι
 • Αυτοματισμοί με μικροελεγκτές
 • Ανάπτυξη λογισμικού και αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστών
 • Συστήματα τηλεμετρήσεων –SCADA
 • Τεχνικές μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών
 • Τεχνικές μέτρησης μηχανολογικών μεγεθών
 • Ολοκληρωμένα συστήματα πρόσκτησης και επεξεργασίας δεδομένων
 • Διάγνωση βλαβών με προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος
 • Νευρωνικά δίκτυα και δίκτυα λήψης αποφάσεων
 • Μη καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου
 • Δίκτυα αποκεντρωμένων συστημάτων αυτόματου ελέγχου
Υποδομές
 
· Ειδικό λογισμικό Εισαγωγή το MATLAB, Συνάρτηση μεταφοράς, Προσομοίωση γραμμικών συστημάτων στο SIMULINK 
· Συστήματα Βηματική απόκριση σε πραγματικό σύστημα, Συνδεσμολογία συστημάτων. 
· Συναρτήσεις μεταφοράς, Πόλοι μηδενικά και κέρδος, επικτρατούντες πόλοι , Μελέτη στο MATLAB και Simulink.
· Διασύνδεση συστημάτων και υπολογισμός συνάρτησης μεταφοράς σε μπλόκ διάγραμμά, με προσομοίωση στο SIMULINK.
· Προσομοίωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο Simulink, Γραμμικοποίηση και εξαγωγή συνάρτησης μεταφοράς.
· Δημιουργία συναρτήσεων μεταφοράς με κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών.
· Προσομοίωση μηχανολογικών/υδραυλικών και θερμικών συστημάτων και εξαγωγή συναρτήσεων μεταφοράς στο Simulink.
· Αναλογικός Υπολογιστής, Αναλογική προσομοίωση
· Σύστημα ελέγχου στροφών σε μικρό κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Σύστημα ελέγχου θέση σε μικρό κινητήρα συνεχούς ρεύματος.
· Προσομοίωση στο Simulink συστήματος ελέγχου στροφών και θέσης σε κινητήρα συνεχούς ρεύματος.
· Μελέτη των σφαλμάτων σε συστήματα ανάδρασης διαφόρων τύπων με προσομοίωση στο Simulink.
· Μελέτη συστήματος ελέγχου στροφών σε κινητήρα συνεχούς μέσω ελεγχόμενης γέφυρας θυρίστορ.
· Μελέτη συστήματος αυτομάτου ελέγχου θερμοκρασίας.
· Συστήματα μελέτης και προγραμματισμού διαφόρων εταιριών PLC
· Σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου με PLC
· Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με διάφορα συστήματα , PLC και μικροελεγκτές
· Συστήματα ελέγχου και μετρήσεων ηλεκτρικής εγκατάστασης
· Συστήματα ελέγχου και μετρήσεων βιομηχανικών ελεγκτών PID
· Σχεδιασμός πνευματικών αυτοματισμών με πνευματικές βαλβίδες
· Σχεδιασμός και μετρήσεις σε υδραυλικό σύστημα ελέγχου
·  Έλεγχος ηλεκτροκινητήρων με συστήματα μετατροπέων
· Μετρητικό σύστημα Audio Precision για αναλογικά και ψηφιακά συστήματα
· Μετρητικό σύστημα έντασης στις τρεις διαστάσεις της Microflown
· Μετρητικό σύστημα παραμέτρων φώνησης της Glottal Enterprises
· Διάφορα επιταχυνσιόμετρα και ενισχυτές φορτίου
·  Διάφοροι αισθητήρες μέτρησης δύναμης και καταπόνησης
·  Κάρτες λήψεις δεδομένων της National Instruments
· 10 Παλμογράφοι με δυνατότητα καταγραφής κρουστικών σημάτων
· 5 γεννήτριες συχνοτήτων χαμηλής παραμόρφωσης
· 10 συστήματα πρόσκτησης δεδομένων και ανάλυσης φάσματος της Picotech
· 10 βατόμετρα ραδιοσυχνοτήτων
·  15 πολύμετρα 6 ½ ψηφίων
· 5 Συνημιτόμετρα
· 2 γέφυρες μέτρησης R,L,C
· Λογισμικό PSpice, Dasylab, Orcad, Spectralab, Psim, Multisim  

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
 
Ενδεικτικά :
 • Πρόγραμμα Θαλής «Nanostructured Geopolymers and calcium phosphate based biocements and implants».
 • Πρόγραμμα Adapt2Change, LIFE 09/GR/ENV/000296
 • Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι «Εφαρμογή ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνων φύλλων φωτός laser για τον έλεγχο παραμέτρων σχεδιασμού αναδευτήρων διφασικών μιγμάτων και ψεκαστήρων νερού» με καθήκοντα λήψης και επεξεργασίας σήματος εικόνας. ΠΕΝΕΔ-2002 «Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης και αναγνώρισης βλαβών σε μηχανικές διατάξεις με οδοντωτούς τροχούς και έδρανα κύλισης μέσω επεξεργασίας ταλαντωτικών σημάτων». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή  
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 
 • Ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων για την καταγραφή και επεξεργασία δυναμικά μεταβαλλόμενων φυσικών μεγεθών
 • Πρόβλεψη και διάγνωση βλαβών σε στοιχεία μηχανών με τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου
 • Επεξεργασία μονοδιάστατου και δισδιάστατου σήματος με σύγχρονα εργαλεία όπως Wavelet Transform, Wigner-Ville distribution, Hilbert-Huang, Multifractals, κ.α.
 • Βελτίωση ακουστικής χώρων, ανάπτυξη ηλεκτροακουστικών μετατροπέων.  
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
 
Ονοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Ανδρίτσος Ιωάννης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410-684554
http://www.teilar.gr/person.php?pid=184
Σούλτης Γεώργιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410-684554
http://www.teilar.gr/person.php?pid=173
Λουτρίδης Σπυρίδων
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410-684550
http://www.teilar.gr/person.php?pid=184
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
 
Κατηγορία
(Καθηγητής/Αναπληρωτής Καθηγητής/Λέκτορας/Ανώτερος Διεθνής Σύμβουλος /Ανώτερος Ερευνητής /Ερευνητής/Τεχνικός)
Ονοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα,
αν υπάρχει
Τεχνικός
Χωματά Στεργιανή
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410-684554
http://www.teilar.gr/person.php?pid=188
Ερευνητής
Παυλής Γρηγόριος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6932262633
 
Ερευνητής
Παπακώστας Άρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6948310779
www.pasteque.gr
Ερευνητής
Κρομύδα Ηλιάνα
 
2410-684554
 

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
2410-684554, 2410-684550
Emails Εργαστηρίου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site Εργαστηρίου:

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
 • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
 • Email: pr@teilar.gr
 • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…