Εργαστήριο Βιο - Ιατρικής Πληροφορικής

Περιγραφή - Τομείς
 
Το εργαστήριο εκτός από διδακτικές ανάγκες του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας μπορεί να εξυπηρετήσει και ερευνητικά έργα σχετικά με τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ιατρική και τις Βιοεπιστήμες.
 
Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
3.1.4    (Πληροφορική – Λογισμικό – Λογισμικό Υπολογιστών)
3.3.7   (Πληροφορκή – Συστήματα – Επεξεργασία Εικόνας)
7.3.4   (Επιστήμες Ζωής – Βιοεπιστήμες - Εμβιομηχανική)
7.3.5   (Επιστήμες Ζωής – Βιοεπιστήμες – Εμβιοοπτική)
11.15.3   (Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία – Ιατρικά Όργανα)
11.15.6   (Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία - Βιοϊατρική Τεχνολογία)
11.15.8  (Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία – Ιατρική Πληροφορική)
11.15.9 Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία – Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
OXI
Υπηρεσίες
  Οποιαδήποτε Εφαρμογή Πληροφορικής στην Ιατρική και τις Βιο-Επιστήμες με έμφαση στις αιμοδυναμικές μελέτες και προσομοιώσεις.  
Δραστηριότητες
 
1.   Σύσταση Πρωτότυπης Μετρητικής Διάταξης για την μέτρηση της αιματικής ροής στο ανθρώπινο μάτι σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
2.   Συνεργασία ερευνητική και διδακτική με την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
3.   Συνεργασία ερευνητική και διδακτική με το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Συνεργασία ερευνητική με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας  
Υποδομές
 
1.   Ανεξάρτητη Αίθουσα περίπου 100 τετραγωνικών με θέσεις και γραφεία για 24 άτομα συν μία για τον καθηγητή.
2.   Υποδομή δικτύου Η/Υ, με μεταγωγέα (3 com Baseline Switch 2226 Plus) με 24 θωρακισμένες θύρες RJ-45 των 10/100 Μbps.
3.   Επτά Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
4.   Διάταξη μέτρησης της αιματικής ροής του οφθαλμού

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
 
1.    «Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων οπτικών μεθοδολογιών βιοϊατρικής τεχνολογίας στο κυκλοφορικό σύστημα του οφθαλμού με στόχο τη μελέτη της αιματικής ροής και την ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνικών». Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

2. «Εφαρμογή ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας φύλλου φωτός Laser για τον έλεγχο παραμέτρων σχεδιασμού αναδευτήρων διφασικών μειγμάτων και ψεκαστήρων νερού». Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 
1.     Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Batis N., 2013. Wall shear stress quantification in the human conjunctival pre-capillary arterioles in vivo. Microvascular Research 85: 34-39.
2.     Lavdas E, Mavroidis P, Kostopoulos S, Glotsos D, Roka V, Koutsiaris AG, Batsikas G, Sakkas GK, Tsagkalis A, Notaras I, Stathakis S, Papanikolaou N, Vassiou K., 2013. Elimination of motion, pulsatile flow and cross-talk artifacts using blade sequences in lumbar spine MR imaging. Magn Reson Imaging 31(6): 882-90.
3.     Aristotle G. Koutsiaris (2012). Digital Micro PIV (μPIV) and Velocity Profiles In Vitro and In Vivo, in the BOOK with title “The Particle Image Velocimetry - Characteristics, Limits and Possible Applications”, Giovanna Cavazzini (Ed.), ISBN: 978-953-51-0625-8, InTech.
4.     Aristotle G. Koutsiaris, Sophia Tachmitzi and Nick Batis. The Resistive index as a function of vessel diameter in the human carotid arterial tree. “The 6th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE 2012)”, Shanghai, China, May 17-20, 2012.
5.     Aristotle Koutsiaris. Standard and non standard fit equations on an arteriolar blood velocity profile. “3rd Pan-Hellenic Conference of Medical Laboratory Technologists with International Participation and 1st Forum of Hellenic Biomedical Sciences under the auspices of the Medical School of the University of Athens”, Medical School of Athens, Athens, March 8-10, 2012.
6.       Marina Tsiana and Aristotle Koutsiaris. Bioinformatics of finding and assembling DNA sequences. “3rd Pan-Hellenic Conference of Medical Laboratory Technologists with International Participation and 1st Forum of Hellenic Biomedical Sciences under the auspices of the Medical School of the University of Athens”, Medical School of Athens, Athens, March 8-10, 2012.
7.     Heleni Papargiri and Aristotle Koutsiaris. Neural Networks in the Bioinformatics of Proteins. “3rd Pan-Hellenic Conference of Medical Laboratory Technologists with International Participation and 1st Forum of Hellenic Biomedical Sciences under the auspices of the Medical School of the University of Athens”, Medical School of Athens, Athens, March 8-10, 2012
8.      Drakou A.A., Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Roussas N., Tsironi E., Giannoukas A.D., 2011. The importance of ophthalmic artery hemodynamics in patients with atheromatous carotid artery disease. Inernational Angiology, 30: 547-554.
9.      A.G. Koutsiaris, E. Dafi, A.D. Giannoukas. A laboratory cardiovascular model. “Leading Innovative Vascular Education (LIVE)”, Sani Beach Hotel, Chalkidiki, May 5-8, 2011
10.    Aristotle Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi and Athannasios D. Giannoukas. How good are the fits to the experimental velocity profiles in vivo? “3rd Micro and Nano Flows Conference”, Thessaloniki, Greece, 22-24 August 2011.
11.   Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Papavasileiou P, Batis N., Kotoula M.G., Tsironi E., 2010.   Blood velocity pulse quantification in the human conjunctival pre-capillary arterioles.   Microvascular Research 80: 202-208.
12.   Sfyroeras G.S., Koutsiaris A., Karathanos C., Giannakopoulos A., Giannoukas A.D., 2010. Clinical relevance and treatment of carotid stent fractures. Journal of Vascular Surgery 51(5): 1280-1285.
13.   Koutsiaris Α., Tachmitzi S., Kotoula M., Giannoukas A. and Tsironi E.. How much is the pulsation of the blood flow in the human precapillary arterioles of the eye?. “9th WORLD CONGRESS for MICROCIRCULATION”, Paris (France), September 25-28, 2010, Medimond International Proceedings.
14.   Makri A., Guva M., Hatzoglou C., Agnantis C., Koutsiaris A., Kotrotsiou Ε. Investigation of student satisfaction from their educational environment. “4th Pan-Hellenic Conference of Scientists on Long Term Patients”, Imperial Hotel, Larissa, November 9-11, 2010.
15.   Koutsiaris A, 2010. Velocity profile equations for microvessel blood flow in mammals. Bulletin of the Portuguese Society of Hemorheology and Microcirculation, 25 (1): 5-10.
16.   Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Kotoula M.G., Tsironi E., 2010. Old and new velocity profile equations of the blood flow in vivo: a preliminary evaluation.    Series on Biomechanics, 25 (1-2): 111-116.
17.    Κουτσιαρής A, Tachmitzi S.V., Kotoula M.G., Giannoukas A. and Tsironi E..   Measurment of the resistive index Pourcelot at the precapillarty arterioles of the human conjunctiva in vivo. “12th Pan-Hellenic Conference of Angiology – Vascular Surgery”, Zapio Mansion, Athens, January 21 – 24, 2010.
18.     Κουτσιαρής A, Tachmitzi S.V., Drakou K., Kotoula M.G., Giannoukas A. and Tsironi E.. A new equation for the blood velocity profile in vivo: can it be used at humans? “12th Pan-Hellenic Conference of Angiology – Vascular Surgery”, Zapio Mansion, Athens, January 21 – 24, 2010.
19.     Koutsiaris A.G., 2009.   A velocity profile equation for blood flow in small arterioles and venules of small mammals in vivo and an evaluation based on literature data. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 43: 321-334.
20.     Aristotle Koutsiaris.   Old and new velocity profile equations of the blood flow in vivo.   “3nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems”, August 29 – September 2, 2009, Borovets, Bulgaria. 
21.     Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Batis N., Kotoula M.G., Karabatsas C.H., Tsironi E and Chatzoulis D.Z., 2007. Volume flow and wall shear stress quantification in the human conjunctival capillaries and post-capillary venules in-vivo.    Biorheology, 44(5/6): 375-386.
22.     Aristotle G. Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi, Maria G. Kotoula, Constantinos H. Karabatsas, Evagelia Tsironi, Nick Batis and Dimitrios Z. Chatzoulis.   Measurements of Blood Velocity in the Human Conjunctival Microcirculation and WSS Estimation. “2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems”, September 17-20, 2006, Varna, Bulgaria.
 Koutsiaris A.G., 2005. Volume flow estimation in the precapillary mesenteric microvasculature in-vivo and the principle of constant pressure gradient.    Biorheology, 42(6): 479-491.    
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
 
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Αριστοτέλης Κουτσιαρής
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6973238072
http://www.teilar.gr/person.php?pid=331
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
   

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:

Emails Εργαστηρίου:

Web Site Εργαστηρίου:

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…