Εργαστήριο Συστημάτων Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων

 
Περιγραφή - Τομείς
   Το Εργαστήριο «Συστημάτων Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων» έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης Έργων καθώς και στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης, των Εφοδιαστικών Αλυσίδων και της Διαχείρισης Ποιότητας.
Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων καθιστά αναγκαίο το γεγονός ότι η διαχείριση των έργων και των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται με όσο δυνατόν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο με σκοπό την ταχύτερη, ευκολότερη αλλά και αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων, μεθοδολογιών αλλά και εργαλείων διαχείρισης έργων.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις σήμερα, λειτουργώντας μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον καλούνται να πάρουν αποφάσεις που εξαρτούνται από μεγάλο αριθμό παραμέτρων και απαιτούν τη χρήση της θεωρίας και των μοντέλων γραμμικού προγραμματισμού, θεωρίας παιγνίων, πολυκριτήριας ανάλυσης, διαχείρισης αποθεμάτων κ.λπ.
Το εργαστήριο στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά του αντικείμενα, στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στην παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, υπό την μορφή εκτέλεσης μετρήσεων, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύνταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών. 
Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
 14.9 οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι
Υπηρεσίες
   Το εργαστήριο δύναται
 • να εκπονήσει μελέτες για την επίλυση εφαρμοσμένων επιχειρησιακών προβλημάτων  στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
 • να αναπτύξει συστήματα διαχείρισης και συστήματα ποιότητας
 • να αξιολογήσει την απόδοση οργανισμών, υπηρεσιών, προγραμμάτων και έργων
 • να επιλύσει ερευνητικά προβλήματα που προκύπτουν σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 • να εφαρμόσει τεκμηριωμένες και κατάλληλες τεχνικές διάγνωσης αναγκών για τον ορθολογικό σχεδιασμό έργων και προγραμμάτων
 • να εφαρμόσει τεχνικές παρακολούθησης και αξιόπιστης πρόγνωσης της διάρκειας και του κόστους έργων και προγραμμάτων
 • να αναλάβει την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων ή συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό
Δραστηριότητες
   
 • Παροχή υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
 • Μελέτη στατιστικών δεικτών για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων στην Ελλάδα
 • Θεωρητικές θεμελιώσεις της διαχείρισης έργων (π.χ. χρονοπρογραμματισμός έργων, πολυπλοκότητα έργων, λήψη αποφάσεων)
 • Στρατηγική διαχείρισης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων
 • Μελέτη ειδικών τύπων έργων (π.χ. έργα με αυτοχρηματοδότηση, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα)
 • Μελέτη ειδικών θεμάτων διαχείρισης έργων (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής)
Υποδομές
  1. Πλήρως εξοπλισμένος εργαστηριακός χώρος
2. Επίσημες άδειες για τα βασικά λογισμικά διαχείρισης έργων και στατιστικής ανάλυσης

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
   
 1. Ανάπτυξη στρατηγικής για πληροφορικά συστήματα διαχείρισης έργων σε δημόσιους οργανισμούς
 2. Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις
 3. Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων
 4. Διερεύνηση μεθοδολογιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού με εφαρμογή σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξηςλογισμικού
 5. Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων - πράξη «υποστήριξη ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες E&TA» του σχεδίου «μεταφορά τεχνογνωσίας» του ΕΠΑΝ ΙΙ – έργο: Δυναμική δικτύωση επιχειρήσεων κατασκευής επίπλου και ξυλοκατασκευων με χρήση ευφυών πρακτόρων λογισμικού
 6. Δυναμικά προσαρμοζόμενο ‘ευφυές’ σύστημα διαχείρισης εργασιών παραγωγής λεύκων ειδών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής”, επιχείρηση: “homeline Ε.Π.Ε.”
 7. Απομακρυσμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων επιχείρησης «ΚΑΛΦΑΣ ΦΩΤΙΟΣ»
 8. Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas
 9. Ιnnovation and development of academic-industry partnerships through efficient research administration in Lebanon
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
   
 • Εκπόνηση μελετών και Επιχειρηματικών  πλάνων
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών σχεδίων σε ΟΤΑ
 • Δημιουργία και υποστήριξη Γραφείων Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων
Ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού και διαχείρισης έργων σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ΟΤΑ και Μη Κυβερνητικούς  Οργανισμούς
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
   
Ονοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Κλεάνθης Συρακούλης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684584
 
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
   
Κατηγορία
Ονοματεπώνυμο
email
 
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Καθηγητής
Υψηλάντης Παντελής
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684581
 
Καθηγητής
Φιτσιλής Παναγιώτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684204
 
Καθηγητής
Σαμαράς Γιώργος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684587
 
Καθηγητής
Μπλάνας Γεώργιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684343
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βελισσαρίου Ευστάθιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684215
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γερογιάννης Βασίλης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684585
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μπλάνας Νίκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684590
 
Επίκουρος Καθηγητής
Ασπρίδης Γεώργιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684544
 
Επίκουρος Καθηγητής
Κουκούμιαλος Στέλιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684338
 
Καθηγητής Εφαρμογών
Αμοιράδης Χρήστος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684370
 
Καθηγητής Εφαρμογών
Δαμασιώτης Βύρων
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684249
 
Καθηγητής Εφαρμογών
Καρατάσιος Γρηγόρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684234
 
Ερευνητής
Κάστωρ Αντώνιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6941587824
 

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
+302410684584
Emails Εργαστηρίου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site Εργαστηρίου:
http://pms.teilar.gr

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
 • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
 • Email: pr@teilar.gr
 • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…